De heer Bleeker berigt omtrent de vischoorten en Reptiliën

Published in Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië, in 1858, in volume 16, pages 45-47

Date published:1858