Lijst van spinnen door Dr AMJ Bolsius verzameld te Soemenep op het eiland Madoera

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1889, in volume 33, pages 354-360

Date published:1889