De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 15

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1870, in volume 13, pages 55-74

Date published:1870