Verslag van de zes-en-vijftigste Zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Groningen op Zaterdag 13 Juli 1901, des morgens ten 10 ure

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1901, in volume 44, pages 37-82

Date published:1901