Verslag van de twee-en-vijftigste Zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Bergen op Zoom op Zaterdag 17 Juli 1897, des morgens ten 11 ure

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1898, in volume 40, pages 29-61

Date published:1898