Verslag van de buitengewone vergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden den 5 November 1870, des middags ten half 1 ure

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1871, in volume 14, pages 138-142

Date published:1871