Buitengewone vergadering van de leden der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, gehouden te Leiden op 22 December 1867, des middags ten 12 ure

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1868, in volume 11, pages 185-188

Date published:1868