Lijst van in Nederland aangetroffen Thysanoptera, met beknopte aantekeningen over hun levenswijze en hun betekenis voor onze cultuurgewassen

Published in Tijdschrift Voor Entomologie, in 1962, in volume 105, pages 97-133

Date published:1962