Nieuwe en interessante vondsten van myceliumkevers, knotssprietkevers en smalkevers aan de westrand van Brussel (Coleoptera: Mycetophagidae, Colydiidae & Cucujidae)

Published in Phegea, in 2010, in volume 38, issue 2, pages 74-80

Date published:2010