De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en leefwijze beschreven

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1893, in volume 36, pages 41-53

Date published:1893