Tabellarisch overzicht der in Nederland waargenomen soorten van het geslacht Amara Bonelli

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1888, in volume 31, pages 329-338

Date published:1888