De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 21

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1880, in volume 23, pages 4-16

Date published:1880