De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 20

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1879, in volume 22, pages 1-20

Date published:1879