Opgave van beschreven Xylocopa-soorten die noch als zelfstandige soort noch als synoniemen door F. Smith in zijne monographie over dit geslacht zijn opgenomen

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1876, in volume 19, pages 61-64

Date published:1876