De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 18

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1875, in volume 18, pages 33-52

Date published:1875