Nog een paar waarnemingen van vliegenzwermen, benevens een overzicht van alle tot heden waargenomen vliegenzwermen

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1871, in volume 14, pages 221-231

Date published:1871