De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 13

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1867, in volume 10, pages 165-182

Date published:1867