De inlandsche bladwespen in hare gedaanteverwisseling en levenswijze beschreven. 12

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1866, in volume 9, pages 189-210

Date published:1866