De inlandsche bladwespen in hare gedaantewisseling en levenswijze beschreven. Achtste stuk

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1863, in volume 6, pages 65-86

Date published:1863