De inlandsche bladwespen in hare gedaantewisseling en levenswijze beschreven. Zevende stuk

Published in Tijdschrift voor Entomologie, in 1862, in volume 5, pages 49-71

Date published:1862