Verhandelingen van het Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen

1850
1850
1853
1854