Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen

1860
1863
1870
1870
1874
1876