Natuur-en Geneeskundig Archif voor Neerlandsch Indië

1840
1846