Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen

1850
1855
1860
1862
1863
1870
1870
1871
1874
1875
1876