BioStor
NAAMLIJST DER TOT' HEDEN IN NEDERLAND WAARGENOMEN BIJEN-SOORTEN (Hymenoptera Anthophila) OPGEMAAKT DOOR C. RIT SEMA Cz. 1. Fodiens, Kirby. 2. Succincta, Linn. I. Gen. COLLETES Latr. Schenck, Die Nassauisciien Bienen (Jafirb.d. Vereins f. Naturk, in Nassau. Heft. XIV (1861), S. 299, n" 1. Bij Rotterdam, Fransen. — In de duinen bij 's Gravenhage en Scheveningeu en bij Amersfoort, v. d. Wulp. — In de duinen bij Velzen, Bloemendaal, Overveen, Voge-lenzang, Katwijk-binnen en Scheveningeu , en te Noordwijkerhout , in Junij, Julij en Augustus, Ritsema. Schenck, N. B. S. 300, n° 2. Het wijfje bij Leiden, Snellen van Vollen-lioven. — Te Driebergen, Six. — Bij Leiderdorp en Velp en in de duinen bij Katwijk-binnen , in Augustus en Septem-ber , Ritsema. — In Augustus op de Meer-dervoortsche duinen bij den Haag des avonds geheele klompen mannetjes aan helmstengels, v. Voll. — Een c? bij Utrecht, Six. — Eenige mannetjes in Junij bij Velp, Rits. (') (1) Het mannetje verschilt van dat in 1877 als zoodanig van Schenckontvangeu.

Identifiers

Export

Naamlijst der tot heden in Nederland waargenomen bijen-soorten (Hymenoptera Anthophila)

C Ritsema
Tijdschrift voor Entomologie 22: 21-57 (1879)

Reference added over 6 years ago

Tweet 

Viewer

Page 21
Page 22
Page 23
Page 24
Page 25
Page 26
Page 27
Page 28
Page 29
Page 30
Page 31
Page 32
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]
[34]
[35]
[36]
Title
áàåäçéèÉöøüæœß
Authors
One author per line, "First name Last name" or "Last name, First name"
Journal
ISSN
OCLC
Series
Volume
Issue
Starting page
Ending page
Date
Year
URL
DOI
 Update 
blog comments powered by Disqus
Page loaded in 5.09405 seconds