Öfversigt Af Finska Vetenskaps-Societetens Förhandlingar

1870
1879
1900
1902
1905